Köpvillkor2018-03-06T11:55:59+00:00

Köpvillkor 2017-01-01

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.
Allmänt Relax & Spabad Växjö AB förbehåller sig rätten att ändra våra köpevillkor utan något föregående varsel. De priser – garantier och köpevillkor som är/var gällande vid din beställning är de villkor som gäller för ditt köp. Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, i information, samt fel i specifikation, på samtliga varor och artiklar i vårt sortiment. All bildinformation ska anses som illustrationer och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Beställning
Normalt hanteras beställningar via Webshopen eller via kontakt med en säljare på Relax & Spabad Växjö AB. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmälas. Alla varor ägs av Relax & Spabad Växjö AB tills dess att varan är till fullo betald.
Pool
Poolens innermått vad avser längden på rektangulära pooler är oftast 18 cm kortare än angivet, ex: 4 x 8 m = 4 x 7,82 m Toleranserna på poolmåtten kan variera med några centimeter, gäller framför allt rektangulär polyetenstomme. Vid köp av kantsten så kan de behöva tillpassas/kapas för bästa passform, gäller framför allt vid trappor, midjan på åttan osv.
Vid vattenfyllning av en rektangulär pool ovan mark så får man räkna med att väggarna/väggelementen kan komma att ”flexa” lite av vattentrycket som skapas, detta är helt naturligt och en förutsättning för denna typ av konstruktion.
Priser
Alla priser som anges på vår hemsida bygger på betalning via faktura / kort / bankbetalning. Med faktura betalning avser betalning mot postförskott (dvs konto tillhanda före leverans)Priser på sidan/katalogen/prislistor redovisas inklusive moms och exklusive frakt. Eventuell betalningsavgift kan tillkomma efter ert val av betalning. Fraktkostnad tillkommer som gäller för valt leveranssätt, om man ej valt att hämta i vår butik, då det är fraktfritt. Vi friskriver oss från eventuella pris fel. Priserna låses vid inbetalning av handpenningen. Alt då man erlagt en delbetalning. Poolpaket / pooltak 30% i handpenning vid order, resterande konto tillhanda vid leverans alternativt
förskottsbetalning på hela beloppet. Spabad 20% i handpenning vid order, resterande konto tillhanda innan leverans alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Pool 30% i handpenning vid order. Pooltak 50% i handpenning vid order. Övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning vid leveransen), förskottsbetalning eller kortbetalning. Betalning av pool & spabad skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort). Vid kampanjerbjudanden skall alltid varan vara förskottsbetald senast den dag kampanjen upphör, leverans kan ske vid senare tillfälle enligt ök.
Leveranser & Leveranstid
Alla transporter sker med av oss vald transportör, beräknad leveranstid på din order är normalt 2-7 arbetsdagar om varan finns på vårt lager. Pooler samt spabad beräknas att skickas inom 2-3 veckor från orderbekräftelse. (spabad som ej är lagervara ca 8 veckor(Pool som ej är lagervara ca 5-8 veckor) Speciella poolpaket samt pooltak har en leveranstid på 2-4 veckor. Vid rest försöker vi ange uppskattad leveranstid. Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad samt gällande betalning har utförts, ej från orderdatum. Längre leveranstider kan förekomma under högsäsong.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar samt slutförsäljning. För att få status på ditt paket kontakta vår kundtjänst info@relaxospabad.se. Vid beställning av större produkter blir ni kontaktade av transportör för tidsbokning.
Vid poolleveranser kan produkterna komma i flera olika leveranser, beroende på produkter.
Mot extra tillägg kan vi oftast leverera dina varor med express, kontakta kundtjänst för info (info@relaxospabad.se / tfn 0470 62470)
Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen, efter det att vi skickat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt ser till att möjliggöra leverans för speditör, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis sex (6) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.
Fritt vårt lager, betyder att frakt tillkommer från Relax & Spabad Växjö ABs lokaler. Fritt kund, betyder att det ingår leverans till er tomtgräns. Vid leverans av poolpaket, aut. Poolöverdrag, spabad samt vinterplåtar krävs lossningshjälp, detta måste bokas direkt hos speditören. Kontakta Relax & Spabad Växjö AB för kontaktuppgifter till aktuell speditör.
Frakter Poolpaket Offert
Rektangulär Pool 1500 kr
Glasfiberpool Offert
Tillägg
Trappa 2 000 / offert kr
Kantsten 1 500 / offert kr
Lamelltäcke 2 500 / offert kr
Pooltak 7 500 / då det är leverans med kran avlyft
Värmepump 900 / offert kr
Tillbehör
Tillbehör skickas till ombud (hel & halv pall skickas till tomt)
0-5 kg 110 kr
5-10 kg 250 kr
10-20 kg 280 kr
20-35 kg 300 kr
35-50 kg 450 kr
50-100 kg 600 kr
Halv pall 700 kr
Hel pall 900 kr
Skrymmande Offert
Spabad
Transport till tomtgräns går att köpa till vid köp av spabad & pool. Kund ombesörjer avlastning av pool. Fritt hämta utan extra kostnad vid vår butik.
Installation/ Entreprenad
Relax & Spabad Växjö AB utför installationer i mån av tid alt via samarbetspartner. Fråga för pris. Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs
korrekt. All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.
Support För tekniska produkter eller de som kräver installation finns manualer ofta på aktuell sida eller för nerladdning på vår hemsida https://www.relaxospabad.se
Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej är lagerförd. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.
Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att ordererkännande skickas ut. Avbeställning efter det att ordern effektuerats gör att säljaren har rätt till 10% av beloppet för att täcka uppkomna kostnader. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Vid avbeställning av beställt spabad så avses handpenningen vara förbrukad och återbetalas ej.
Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis in kompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta gods som skickas till utlämningsställen, varvid det ej blir uthämtat. Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras.
Garanti / Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Kunden ansvarar och bekostar demontering och transporten av varan till reklamationsstället. Kunden ansvarar och bekostar också återtransport och återmontering av en åtgärdad vara. Relax & Spabad Växjö AB ansvarar för kostnaden av reparationen av en reklamerad vara under förutsättning att reklamationsvillkoren är uppfyllda. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan el. liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande. Garantin avser endast varor köpta i fysisk butik. För alla varor som köps via tex e handel så utgår endast materielgaranti. Obs! vid garantireparation/service av spabad står inte Relax & Spabad Växjö AB för demontage av trall etc eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadet för att kunna genomföra nödvändig service. Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffandet / värmandet efter eller i samband med åtgärden.
Serviceteknikerna ifrån Relax & Spabad Växjö AB åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad.
Alla våra varor levereras med reklamationsrätt och vissa produkter har en ytterligare garanti som täcks av tillverkaren. Se din produkt eller kontakta vår serviceavdelning (info@relaxospabad.se) för garantitid på din vara. Slitagedetaljer så som packningar, glödlampor och dylikt innefattas ej av garanti/reklamationsrätt, detta gäller även om fel uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan, obehörigt ingrepp eller vanvård. Produktfel skall anmälas omedelbart efter upptäckt och varan ska tas ur bruk. Relax & Spabad Växjö AB ansvarar inte för följdfel uppkomna p.g.a. att felaktig vara använts efter att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantin omfattar inte skador orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin. Garantin omfattas inte om pooltaket går sönder på grund av stora snötyngder eller stark vind. (storm). Garantin omfattar inte kombinationen saltvatten och lamelltäcke. Våra garantier på spabad och pooler gäller som används för privat bruk.
När fel upptäcks skall du ta kontakt med vår supportavdelning. Av dem får du ett e-post meddelande innehållande garanti/reklamationsblankett. Vid garanti/reklamation ansvarar köparen av för eventuell demontering och återmontering samt transport till Relax & Spabad Växjö AB. Alla garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts. Varan måste skickas till Relax & Spabad Växjö AB för genomgång, kontroll/ reparation innan ev. ny vara kan skickas ut. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan detta har skett kan detta ske mot full betalning av den nya varan, samt att ev. kredit för reklamerad vara skickas till köparen efter godkänd reklamation. All
reklamation ska ske skriftligt på av Relax & Spabad Växjö AB reklamationer avsedda blanketter.
Gör så här:
•Kontakta Relax & Spabad Växjö AB för att få en reklamationsblankett.
•Fyll i reklamationsblanketten.
•Skicka blankett, originalkvitto/faktura samt bildmaterial på skadan till info@relaxospabad.se
Returer Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig vara i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
Personuppgifter & inloggning I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i enbart vår verksamhet. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst på info@relaxospabad.se . Vi försäkrar att vi inte säljer eller överlåter några personuppgifter till andra parter.
Force Majeure Arbetskonflikt, sjukdomar, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständigheter av vad slag det må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att här för utgiva ersättning.
Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att följa allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.
Skadestånd – ersättning
Relax & Spabad Växjö AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (t.ex. hantverkare, vattenbil, markentreprenör o.s.v.) vid ev. sen leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Vi rekommenderar att du som kund beställer varor i god tid innan montering och säkerställer att gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid montering.
Övrigt
Relax & Spabad Växjö AB har som affärsidé att sälja produkter till kund för egenmontering, dvs att kunden själv står för monteringen. Eventuella fel, brister eller kostnader som uppstår pga felmontering som kunden eller någon som kunden själv anlitat skall inte belastas Relax & Spabad Växjö AB. För att garantin skall gälla måste kunden utfört monteringen enligt anvisningar från Relax & Spabad Växjö AB. Eventuellt markarbete eller liknade arbete som måste utföras, före, i samband med eller efter en reklamation står kunden själv för. Relax & Spabad Växjö AB kan inte heller hållas ansvarig, för eventuella marksättningar, översvämningsskador eller annan yttre påverkan som medför skada på poolen under eller efter monteringen eller som uppstår efter hand på grund av markrörelser. Vid skada som uppstår på grund av nämnda orsaker gäller inte några garantiåtagande. Vid skada är det kundens ansvar att felsöka och lokalisera felet. Relax & Spabad Växjö AB bistår med råd vid felsökningen. Relax & Spabad Växjö AB ansvarar bara för själva produkten. Blekning på grund av kem eller uv-ljus av pool eller pooltak eller annat material omfattas inte av garantin.